Zonguldak İdare Mahkemesi Kararının Görüşülmesi

Karar Tarihi: 08 Ocak 2021 11:26
Karar No: 2020/1

      Zonguldak İdare Mahkemesi Kararı İle (Esas No:2019/977 Karar No:2020/621) İptal olunan NİP-8204,5 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Tadilatı ve UİP-8205,11 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Tadilatı alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlgi dilekçe ile talep edilen NİP-67306342 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-67192596 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

     Zonguldak İdare Mahkemesi Kararı İle (Esas No:2019/977 Karar No:2020/621) İptal olunan NİP-8204,5 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Tadilatı ve UİP-8205,11 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Tadilatı alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlgi dilekçe ile talep edilen NİP-67306342 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-67192596 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİI

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ1

MECLİS KARARI

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.