Revizyon İmar Planlarının Görüşülmesi

Karar Tarihi: 04 Aralık 2020 15:15
Karar No: 2020/24

       Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün yenilenen kurum görüşüne göre ve idarenin talepleri de dikkate alınarak yüklenici firma Utem Planlama tarafından hazırlanan 5 adet 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftası ve 11 adet 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı paftası Belediye Meclisinin görüşüne sunuldu.

     Belediye Meclisine sunulan NİP-67774923 PİN numaralı 5 adet 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftası ve UİP-67218198 PİN numaralı 11 adet 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı paftası 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

REVİZYON NAZIM İMAR PLANI TÜMÜ

REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI TÜMÜ

PLAN RAPORU

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.