İller Bankası A.Ş.’den mal alımı ve yapım işinde kullanılmak üzere toplam 1.200.000 TL. kredi talebinin görüşülmesi,

Karar Tarihi: 04 Ocak 2019 14:43
Karar No: 2019/2

         İller Bankası A.Ş.’den yol yapım işi ile ilgili olarak 1.800.000 TL. kredi talebinde bulunulmuş bu kredinin 318.246,01 TL.’lik kısmı kullanılmış olup, geri kalan tutar İller Bankası A.Ş. ‘nin kredi mevzuatına uygun olmadığı mal alımı işinde kullanılamadığı için iptal edilmişti.  Yeniden yol yapımı ile kültür merkezi yapımı işlerinde kullanılmak üzere toplam 1.200.000 TL. kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (d) bendi ile  68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Makbule Zerrin GÜNEŞ'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.