Gelir Tarifesinin Yeniden Görüşülmesi

Karar Tarihi: 10 Temmuz 2020 12:09
Karar No: 13

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak olan önlemler maliyet artışı yapacağından, Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesinin yeniden görüşülmesi,

            Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesinin görüşülmesi için Bütçe Komisyonuna dört (4) iş günü süre verilerek havale edildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak olan önlemler maliyet artışı yapacağından, Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesi Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise rapor olarak sunulmuştur.

Dünyada halen etkisi devam etmekte olan covid-19 salgın hastalık sebebiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 24/06/2020 tarih ve 23635644-249-E.10116 numaralı Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler konulu yazısı gereği pandemiye karşı alınacak önlemler nedeniyle bütçe komisyonu tarafından maliyet artışları hesaplanmıştır.

Bu maliyetler göz önüne alınmak suretiyle covid-19 pandemi süresi ile sınırlı olmak üzere, alınacak olan tedbirler kaldırılıncaya kadar, gelir tarifesinin 8. Maddesinde belirtilen ücretlere 200,00 TL. eklenerek ücretlendirilmesine sekiz (8) kabul, iki (2) ret oyla çokluğu ile karar verildi.

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.