Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

Karar Tarihi: 09 Kasım 2018 11:04
Karar No: 2018/41

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında;Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A paftasındaki özel mülkiyete konu 807, 808, 809 ve 810 parsellerde bulunan park alanları kaldırılıp yol ve eğitim tesis alanlarında değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinin 1, 2 ve 3. bendi  gereğince uygun görülmemiştir.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; müşterek olarak verilen Mesut ÇELEBİ, Ahmet ÇELEBİ, Hatice ÇELEBİ, Mustafa ÇELEBİ, Eşref AKÇELEBİ ve Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1,2 ve 3. bendi  gereğince reddine oy çokluğu ile karar verildi

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.