5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince,2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

Karar Tarihi: 02 Kasım 2018 10:58
Karar No: 2018/36

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi İle Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun

24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna 4 (dört) iş günü süre verilerek havale edildi.

Gündemin 7-8-9-10-11. Maddeleri Uygulama İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, imar komisyonuna 4 (dört) iş günü süre verilerek havale edildi.

Gündemin 12. Maddesi 2. Oturumda görüşmek üzere atlanarak, gündeme 13. Maddeden devam edildi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün " İlan Ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi" konulu 10/05/2018 tarih ve 10610 sayılı yazısı gereği; söz konusu iki verginin ödeme dönemlerinin aynı olması, vatandaşlarımızın  belediyeye  ayrı ayrı zamanlarda gitmesinin önüne geçilerek iş ve zaman kaybını önleyeceği ve ülke genelinde standart bir uygulama sağlanacaktır. Bu nedenle; işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin, (1), (2), ve (4). bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.