2018 Mali Yılı Bütçesi içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi,

Karar Tarihi: 07 Aralık 2018 10:37
Karar No: 2018/44

      Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamanın birinci düzeyleri arasında, aşağıda belirtildiği üzere aktarmaların yapılması uygun olacağı öngörülmüştür. 

2018 mali yılı bütçesinde; aşağıda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerine,

 

  1. Fonksiyonel kodlamanın 03.2.0 Yangından korunma hizmetleri,

        Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.1.01 Temel Maaşlar tertibine 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar tertibine 7.700 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.4.01 Sosyal Haklar tertibine 200 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 02.1.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibine 100 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 02.1.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 100 TL.

Toplam 9.100 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.1 Yasama yürütme organları hizmetleri

Ekonomik kodlamanın 03.5.9.03 Kurslara katılma giderleri tertibindeki 4.100 TL. 

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetleri

Ekonomik kodlamanın 03.5.9.03 Kurslara katılma giderleri tertibindeki 2.000 TL. 

Fonksiyonel kodlamanın 03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri,

Ekonomik sınıflandırmanın 03.4.9.01 Karantina Giderleri tertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri tertibinden 2.000 TL.

Toplam 9.100 TL. Ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarılması

 

  1. Fonksiyonel kodlamanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri hizmetleri

       Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 10.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine 9.050 TL.

Toplam 19.050 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.1 Yasama yürütme organları hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 13.050 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 6.000 TL.

Toplam 19.050 TL. Ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarılması

 

  1. Fonksiyonel kodlamanın 05.1.0 Atık yönetimi hizmetleri,

       Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine 49.350 TL.

Ekonomik kodlamanın 03.5.3.03 Yük taşıma giderleri tertibine 4.000 TL. 

Toplam 53.350 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.1 Yasama yürütme organları hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları tertibinden 1.400 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 3.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 2.650 TL.

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 7.600 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 05.1.2.05 Sosyal Güvenlik Kurumuna tertibinden 19.500 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 6.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler tertibinden 1.000 TL.

Fonksiyonel kodlamanın 01.3.9 Diğer genel hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları tertibinden 4.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları tertibinden 2.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 1.150 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri tertibinden 3.100 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 1.500 TL.

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 06.1.5.30 Hareketli İş Makinesi Alımları tertibinden 450 TL.

Toplam 53.350 TL. Ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarılması

 

  1. Fonksiyonel kodlamanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

       Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

 Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.1.01 Temel Maaşlar tertibine 500 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar tertibine 1.700 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 02.1.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 50 TL.

Toplam 2.250 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.3.9 Diğer genel hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler tertibinden 2.250 TL.

Toplam 2.250 TL. Ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarılması

 

  1. Fonksiyonel kodlamanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

       Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Ekonomik kodlamanın 03.2.3.03 Elektrik alımları tertibine 1.850 TL.

Toplam 1.850 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.1 Yasama yürütme organları hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri tertibinden 900 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 500 TL

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 450 TL.

Toplam 1.850 TL. Ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarılması

 

  1. Fonksiyonel kodlamanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

       Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

 

Ekonomik kodlamanın 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları tertibine 2.000 TL.

Toplam 2.000 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.1 Yasama yürütme organları hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 2.000 TL.

Toplam 2.000 TL. Ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarılması

  1.  Fonksiyonel kodlamanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetleri

Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Ekonomik sınıflandırmanın 04.2.9.01 TL./YTL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri tertibine 26.000 TL. Ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Fonksiyonel kodlamanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları tertibinden 4.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 07.1.9.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara tertibinden 8.000 TL.

Fonksiyonel kodlamanın 01.3.9 Diğer genel hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibinden 4.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri tertibinden 3.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.2.03 Bilgiye Abonelik Giderleri tertibinden 2.000 TL.

Fonksiyonel kodlamanın 03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri,

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.5.01 Giyecek Alımları tertibinden 5.000 TL.

         Toplam 26.000 TL. Ödeneğin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince söz konusu bütçe kodlamaları arasında aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.