İmar planı tadilatı

14 Eylül 2020 17:25 Saltukova Belediyesi 239

İmar Planı Tadilatı

         Saltukova Sarıkum Mahallesi 115 ada, 1 parselin Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

         Yıldız Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 25/08/2020 tarihli dilekçesi ile talep edilen Beldemiz Sarıkum Mahallesi E28-D-22-C-3-B Uygulama İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan 115 ada 1 parsele ilişkin  UİP-67582505 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

        Saltukova tapulaması 181 ada, 20 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği ile Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

        Sezai BABALOĞLU’nun31/08/2020 tarihli dilekçesi ile talep edilenBeldemiz E28-D-22-C-2-AUygulama İmar Planı paftası ve E28-D-22-C Nazım İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan 181 ada 20 parsele ilişkin  UİP-67518288 PİN numaralı Uygulama İlave İmar Planı ve İmar Planı değişikliği ile NİP-67134461 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesineoy çokluğu ile karar verildi.

https://yadi.sk/i/H_2e23_p-edEXg

https://yadi.sk/i/rOL18wvh-nu4Lg

https://yadi.sk/i/ZiBXll-LnQMH1Q

https://yadi.sk/i/L3eAFwm-OkypYA

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.