2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

18 Temmuz 2022 17:20 Saltukova Belediyesi 242

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 01/07/2022 cuma günü saat 17:30’da başlayıp 05.07.2022 tarihinde tamamlanan TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 :Açılış ve Yoklama,

Toplantıya katılamayan Ali KARAGÖL, Sait BURUŞ ve Ceyhun BABALOĞLU’nunmazeretleri Meclisin bilgisine sunuldu ve uygun görüldü.Yapılan yoklama sonucunda, ekseriyetin toplantıya iştiraki görüldüğünden toplantı açıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Yılmaz ÇAKIROĞLU Meclis Üyeliğinden istifa ettiği yerine Mehmet DURMUŞOĞLU göreve başladığı Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

 Meclise önerge veren bulunmadı. Meclis görüşmelerine kaldığı yerden devam edildi.

MADDE– 3: İstifa nedeniyle boşalan 1 adet asil meclis katip üyeliği seçimi,

İstifa nedeniyle boşalan bir (1) adet asil meclis katip üyeliği için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından bir (1) adet Asil Meclis Katip Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Mehmet DURMUŞOĞLU seçilmiştir.

MADDE – 4 : 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere  ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

Ek Bütçenin görüşülmesi için Bütçe Komisyonuna bir (1) iş günü süre verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

5 Temmuz 2022 Salı günü saat 17.30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Temmuz Ayı Meclis Toplantının 2. oturumunu yapmak üzere 05/07/2022 salı saat 17:30’da toplandı.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

Yoklama alındı.Toplantıya katılamayan Ali KARAGÖL’ün mazeret dilekçesi Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu ve mazeretlerin uygunluğu kabul edildi. Katılan üyelerin iştirakiyle toplantı açıldı.  Toplantıya kaldığı yerden devam edildi.

MADDE – 4 :2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere  ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

Gündemin 4. Maddesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamaların ekonomik düzeylerine ek ödenek verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.
            2022 Mali Yılı Gider Bütçesi İçinde :

  1. Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 3.602.500.000 TL. ödenek verildiği.
  2. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 3.602.500.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu,
  3. 2022 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasının karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

Giderlerin karşılanabilmesi için 3.602.500.000 TL. ek ödenek verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

MADDE –5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince,         eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 02/09/2022 Cuma günü saat 17:30'da Belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 05 TEMMUZ 2022 SALI

 

Alim GENÇ                    Sefarettin ÇAĞLAR                  Osman TOPCUOĞLU

Meclis Başkanı                Meclis Katibi                             Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.