2022 YILI MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

25 Mart 2022 09:15 Saltukova Belediyesi 191

       5393 Sayıtı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 22.03.2022 salı günü. saat 17:30'da başlayan, aynı gün tamamlanan Olağanüstü Meclis Toplantısı Yapıldı.

 MECLiS BAŞKANI : Alim GENÇ

GÜNDEM MADDE

MADDE 1- Açılış ve yoklama.

       22.03.2022 SALI Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sait BURUŞ ile Hasan lİRYAKİOĞlU'nun toplantıya mazeretli iştirak etmedikleri görülmüştür. Çoğunluğun toplantıya iştirak ettiğİ görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE 2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu. Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

MADDE 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,nun 62. Maddesi gereğince, 2022 Mlali Yılı Gelir tarifesi su fiyat tarifesinde yer alan liman ve sanayi suyu ücretinin yeniden belirlenmesi.

2022 Ma|i Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesinde yer alan liman ve sanayi suyu ücretinin artan maliyetler nedeniyle yeniden belirlenmesi gerektiginden;

5393 Sayılı Belediye Kanunu,nun 62. Maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir tarifesindeki madde-5 su fiyat tarifesinin 3- 2022 yılında uygulanacak su ücretleri (f) bendinde yer alan liman ve sarıayi suyu ücretinin KDV hariç 45,00 TL olmasrna, bu karann kesinleşmesine müteakip yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4- Kapanış.

Olağanüstü Meclis Toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığrndan, toplantr oy birliği ile kapatıldı, 22.03.2022 SALI

 

Alim GENÇ                           Sefarettin ÇAĞLAR                   Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.