2022 YILI ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ENCÜMEN KARARI

22 Şubat 2022 10:04 Saltukova Belediyesi 123

SALTUKOVA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

KARAR TARİHİ      : 18.02.2022

KARAR NO              : 2

ÖZÜ :  Belediye Encümenimizce uygun bulunan itiraz dilekçesine istinaden gerekli düzen|emeler yapılarak 3l94 Sayılı İmar Kanunu'nun l8.maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre tekrar hazırlanan imar uygulamasının (arazi ve arsa düzenlemesinin) ilanı.

YAPILAN GÖRÜŞMEDE  :

     İtiraz dilekçesine istinaden gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar hazırlanan imar uygulamasının (arazi ve arsa düzenlemesinin) incelenmesi neticesinde Belediyemiz İmar Planının Halihazırda uygulanmakta olunan E28-D-23-A-4-C ve E28-D-23-A-4-D nolu paftalarında yer alan Tapu-Kadastroda Saltukova/Kokaksu Mahallesi 196 ada 77 parsel ile l98 ada l0ve ll parsellerinin tamamında, l96 ada 33, 34,35,44,46,48.49,52,53,54. 55.56.57.58.59.60,6|,62.64,65,69,70,7|.72,73,74.75,76,78 ve 79 parseller ile l98 ada 8.9, 12. 13, 14. 15, 16, 17, 18, l9,20.2|.22.23.24.25,26,27.28,29 ve 30 parsellerini kısmen kapsayan alanda 3l94 Sayılı İmar Kanunu'nun l8.Maddesi ve Uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan imar uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) ve birlikte düzenlenen tüm belgelerin 1Özet Cerveli-Tahsis Ceweli-Dağıhm Cetveli) 3l94 Sayılı İmar Kanunu'nun l9.Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 25.Maddesi uyarınca onanarak Belediyemiz İlan Panosunda otuz (30) gün süre ile askıya çıkarılmasına ayrıca, İlanının Belediyemiz yayın cihazı

resmi internet sayfasından yapılmasına Belediyemiz Encümeninin 18/02/2022 tarihli toplantısında oy bir|iği ile karar verildi, 18 ŞUBAT 2022 CUMA

ASKI

DOP HESABI

MAL SAHİPLERİ

TESCİLE ESAS DAĞITIM

ÖZET CETVELİ

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.