2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

12 Şubat 2021 10:49 Saltukova Belediyesi 386

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/02/2021 cuma günü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS BAŞKANI :  Alim GENÇ 

   Bir Başkan ve dokuz üyenin iştirak ettiği görülen şubat ayı meclis toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis  Başkanı AlimGENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanı bir adet önerge sundu. Önerge oy birliği ile gündeme alındı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

 

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE 3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mart ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; mart ayı toplantısının 05/03/2021 cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4-Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan Zabıta Komiseri Kadrosunun kadro derecesinin yükseltilmesinin görüşülmesi,

Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan 1 adet 5 dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 3   dereceli kadroya yükseltilmesi gerektiğinden; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadrolarının Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE 5-Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Şubat ayı toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 ŞUBAT  2021 CUMA 

 

Alim GENÇ                                Osman TOPCUOĞLU                    Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.