2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

08 Eylül 2021 17:00 Saltukova Belediyesi 374

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda03/09/2021cuma günü saat 17:30’da başlayıp,aynı gün tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sait BURUŞ’un mazeretlitoplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,                          

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

MADDE – 3 :Kurucu üyesi olduğumuz Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliğin tüzüğünün görüşülmesi,

Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5 inci maddesi uyarınca; İlimizde kurulacak olan Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliğine ait   okunan 41 madde ve 8 sayfadan oluşan birlik tüzüğünün kabul edilmesine, ilgili birliğe üye olunmasına ve birlik  kuruluş işlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Alim GENÇ’e yetki verilmesine oybirliği  ile karar verildi.

MADDE – 4 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Ekim ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ekim ayı toplantısının 01/10/2021 Cuma günü saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

        Meclis Üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

      Eylül Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 03 EYLÜL 2021 CUMA

 

Alim GENÇ                  Sefarettin ÇAĞLAR                  Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                              Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.