2021 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

12 Temmuz 2021 09:36 Saltukova Belediyesi 681

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 02/07/2021 cuma günü saat 17:00’da başlayıp aynı gün tamamlanan TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama,

Toplantıya katılamayan Ali KARAGÖL, Hasan TİRYAKİOĞLU ve Ceyhun BABALOĞLU’nunmazeretleri Meclisin bilgisine sunulmuştur. Yapılan yoklama sonucunda, ekseriyetin toplantıya iştiraki görüldüğünden toplantı açılmıştır.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

            Meclis Başkanı tarafından bir adet önerge verildi. Önerge oy birliği ile gündeme alındı ve gündemin yeni hali okundu. Meclis görüşmelerine devam edildi.

MADDE– 3: 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadrolarının Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin görüşülmesi,

22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadrolarının Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince,        eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

Bir sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 03/09/2021 Cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 5: Belediyemizin talebi üzerine düzenlenen NİP-67959759 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliği ve UİP- 67038234 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

İdarenin isteği üzerine yüklenici firma Utem Planlama tarafından hazırlanan Sarıkum Mahallesi 175 ada 1-7-9-10-12-13-14-15 parselleri etkileyen plan değişikliği dosyası Belediye Meclisinin görüşüne sunuldu.

Sarıkum Mahallesi 175 ada 1-7-9-10-12-13-14-15 parselleri kapsayan imar adalarında mevcut durumda yerleşim olduğundan dolayı uygulama imar planında gelişme konut alanı olarak gösterilen bu adaların tamamın meskun konut alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Belediye Meclisine sunulan NİP-67959759 PİN numaralı 1 adet imar paftasından ibaret 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-67038234 PİN numaralı 1adet imar paftasından ibaret 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi                                                                                           MADDE -6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 02 TEMMUZ 2021 CUMA

Meclis Kararı

Plan Açıklama Raporu

Nazım İmar Planı Değişikliği

Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

Alim GENÇ                              Sefarettin ÇAĞLAR                  Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                              Meclis Katibi                          Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.