2021 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

15 Ocak 2021 11:03 Saltukova Belediyesi 392

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/01/2021salı günü saat 17:00’da başlayıp, 08/01/2021 cuma günü tamamlanan OCAK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

(1. OTURUM)

 MECLİS BAŞKANI :  Alim GENÇ 

Bir Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen ocak ayı Meclis Toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis  Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerden Ali KARAGÖL toplantı saatinde işyerinde bulunması nedeniyle toplantıya iştirak etmediği görüldü. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE -3 : Zonguldak İdare Mahkemesi Kararı İle (Esas No:2019/977 Karar No:2020/621) İptal olunan NİP-8204,5 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Tadilatı ve UİP-8205,11 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Tadilatı alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlgi dilekçe ile talep edilen NİP-67306342 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-67192596 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

Zonguldak İdare Mahkemesi Kararı İle (Esas No:2019/977 Karar No:2020/621) İptal olunan NİP-8204,5 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Tadilatı ve UİP-8205,11 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Tadilatı alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlgi dilekçe ile talep edilen NİP-67306342 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-67192596 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE 4- Beldemiz Minibüs Durağındaki dolmuşlardan, dolmuş başına durak çıkış ücreti adı altında ücret belirlenerek gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmesi,

Kanun gereği; Bütçe Komisyonu, Meclis Toplantısını müteakip beş (5) iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri görüşüp, sonuçlandırır. Bu nedenle; 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna iki (2) iş günü süre verilerek havale edildi.

Madde 5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, şubat ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; şubat ayı toplantısının 05şubat 2021Cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

08 Ocak 2021 cuma günü saat 16.30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

 

Alim GENÇ                                Osman TOPCUOĞLU                    Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

 

(2. OTURUM)

 

MECLİS BAŞKANI :  Alim GENÇ 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisinin ikinci Oturumu katılan sekiz üyenin iştirakiyle açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

MADDE 4-  Beldemiz Minibüs Durağındaki dolmuşlardan, dolmuş başına durak çıkış ücreti adı altında ücret belirlenerek gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmesi,

Beldemiz Minibüs Durağındaki dolmuşlardan, dolmuş başına durak çıkış ücreti adı altında ücret alınması Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve 2021 Mali Yılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu aşağıdaki şekliyle okundu.

Saltukova Belediye Başkanlığı 2021 mali yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporudur:

Karar No:2021/1

Konu: Belediye Meclisinin 05 Ocak 2021 tarihli toplantısında komisyonumuza tevdi edilen 2021 yılı Gelir tarifesinin 7. Maddesinin a bendi.

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 07/07/2020 tarih ve saat 16.30 de toplanmış ve üyeleri arasından Sefarettin ÇAĞLAR’ı komisyon başkanlığına, Ali KARAGÖL başkan vekilliğine, Yılmaz ÇAKIROĞLU ve Ercan AKÇA’yı da Üye olarak seçmiş bulunmaktadır.

Komisyon 2021 mali yılı gelir tarifesinin 7. Maddesinin a bendi üzerine görüşmelerini tamamlamış ve aşağıya çıkarılmıştır.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2021 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 7. MADDESİNİN a BENDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜCRETE TABİ İŞLER: 2464 say. Kan. Mad. -97

 

Belediye Kanunu’nda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler özel hükümlere tabidir.

 

 

 

Tarifede yer alan tutarlara Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.

 

Katma Değer Vergisi Oranına göre ayrıca tahsil edilir.

 

Yukarıda belirtilen hükümler aynı kalmak üzere aşağıdaki şekilde düzenleme yapılması uygun görülmüştür:

 

 

 

 

 

MADDE -7:

GARAJ ÜCRETİ:

 

 

 

 

Belediyemize ait garaj, terminal ve duraklardan faydalanan otobüs, minibüs ve taksi gibi vasıtalardan aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır.

 

 

 

 

35.56 TL

a- Duraktan yolcu taşımacılığı yapan minibüsler için aylık olarak;

 

                   

         Ücret alınmasına dair tarifenin belediyemiz meclisince düzenlendiği ve belediye meclisince onaylanarak 01.01.2021 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdiği,

Yapılan araştırmada duraktan Çaycuma yönüne yolcu taşımacılığı yapan araç sayısının 9 adet olduğu,

Çaycuma belediyesi tarafından Saltukova yönüne uygulanan tarifenin  araç başına duraktan her çıkışında 5 TL. ücret alındığı,

Saltukova garajındaki minibüslerin günlük ortalama sefer sayılarının 1,5 olduğu,

9 adet araç x aylık 30 gün üzerinden x 1,5 sefer =aylık sefer sayısı 405 olduğu,

405 sefer x 5 TL. den = 2.025 TL. Çaycuma durağına ödendiği,

Bu tutarın 2.025 TL. bölü 9 araç = araç başına aylık 225 TL. ödendiği,

Belediyemizce araçların kalkış yerinin Saltukova güzergahlarında belediyemiz tarafından düzenlendiği göz önünde bulundurularak minibüsler için sefer başına 4 TL. ücret alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Toplam sefer sayısının 405 olduğu sefer başına 4 TL. dan 1.620 TL. olduğu,

Toplam 1.620 TL. 9 araç için araç başına aylık olarak ödenen 180 TL. ücret alınmasına, 2021 yılı gelir tarifesinin 7. Maddesinin a bendinde belirtilen ücretlere ücretin aylık 180 TL. olarak ücretlendirilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 07.01.2021

Bütçe Komisyonu Başkanı                                     Bütçe Komisyonu Başkan Vekili

Sefarettin ÇAĞLAR                                                           Ali KARAGÖL

            Üye                                                                                    Üye                                       

Yılmaz ÇAKIROĞLU                                                               Ercan AKÇA

Pandemi nedeniyle 01 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 7. maddesinin a bendinde belirtilen ücretlere ücretin aylık 180.-TL. olarak eklenmesine oy çokluğu ile karar verildi

 

MADDE 6-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Ocak ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 08 OCAK  2021CUMA

 

Alim GENÇ                                Osman TOPCUOĞLU                    Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

 

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİI

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ1

MECLİS KARARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.