2021 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

09 Nisan 2021 09:00 Saltukova Belediyesi 692

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 02/04/2021 cuma günü saat 17:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan NİSAN Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümü toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmamıştır.

MADDE -3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, , yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 1. Başkan Vekilliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Hasan TİRYAKİOĞLU seçilmiştir.

Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 2. Başkan Vekilliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Sefarettin ÇAĞLAR seçilmiştir.

MADDE– 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, , yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 (iki) adet Asil ve 2 (iki) adet Yedek Meclis Katibi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Asil Meclis Katip Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Sefarettin ÇAĞLAR ile Yılmaz ÇAKIROĞLU seçilmiştir.

Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Yedek Meclis Katip Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Hasan TİRYAKİOĞLU ile Osman TOPCUOĞLU seçilmiştir.

MADDE– 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, bir (1) yıl görev yapmak üzere iki (2) adet Encümen Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Encümen Üyeliğine bir (1) yıl görev yapmak üzere Sefarettin ÇAĞLAR ile Tezcan ERTÜRK seçilmiştir.

MADDE- 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, bir (1) yıl görev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Bütçe Komisyon Üye sayısının 4 kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 4 adet Bütçe Komisyon Üyeliğine, bir (1) yıl görev yapmak üzere; Cumhuriyet Halk Partisinden Sefarettin ÇAĞLAR ile Yılmaz ÇAKIROĞLU, Adalet Kalkınma Partisinden Ercan AKÇA, Milliyetçi Hareket Partisinden Tezcan ETÜRK oy birliği ile seçilmiştir.

MADDE- 7 : Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne , yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek üye seçimi,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe Sefarettin ÇAĞLAR ile bir (1) adet yedek üyeliğe Yılmaz ÇAKIROĞLU oy birliği ile seçilmiştir.

MADDE- 8: Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek üye seçimi,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe Yılmaz ÇAKIROĞLU ile bir (1) adet yedek üyeliğe Sefarettin ÇAĞLAR oy birliği ile seçilmiştir.

MADDE – 9 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2020 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU’nun Başkanlığında, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2020 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu okundu.

Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2020 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile yeterli görülmüştür.

MADDE -10: Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) fıkrası gereğince, Saltukova Birlik Minibüslerinin Saltukova-Çaycuma güzergahının yeniden düzenlemesi,

03.09.2015 tarih ve 2015/19 sayılı Meclis Kararı ile alınan Saltukova Birlik Minibüslerinin Saltukova-Çaycuma Belde içi güzergah Kararının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi teklifi gereğince;

SALTUKOVA’DA FAALİYET GÖSTEREN TÜM MİNİBÜSLERİN

SALTUKOVA-ÇAYCUMA BELDE İÇİ GÜZERGAHLARI:

KOKAKSU MAHALLESİ :

1. DURAK : Uzun Mehmet Caddesi Doğankent Sitesi karşısından kalkış,

2. DURAK : Atatürk Caddesi (Rahmetli Ahmet BAKLACI evi önü) Kavşak,

3. DURAK : Atatürk Caddesi TCDD Yolları İşletmesi lojmanları karşısından yolcu bindirme yapıp, Atatürk Caddesi üzerinden Çaycuma istikametine devam etmesine,

DÜZ MAHALLESİ :

1. DURAK: Türbe Caddesinden kalkış, Çelebi Sokaktan yolcu bindirme yapıp, Karboğaz Mahallesi Boğaz Sokak, Atatürk Caddesi üzerinden yolcu bindirme yapmak yasak olup, Çaycuma istikametine devam etmesine,

SARIKUM MAHALLESİ :

1. DURAK : Sarıkum Mahallesi Vatan Caddesi Belediye İtfaiye Binası yanından kalkış,

2. DURAK : Hürriyet Caddesi Belediye Sokak,

3. DURAK : Atatürk Büstü karşısı Atatürk Caddesi, Basri ÇELEBİ Caddesi, Vatan Caddesi, Bayrak Caddesinden yolcu bindirme yapıp, Atatürk Caddesi üzerinden Çaycuma İstikametine devam edecektir. Şeklinde değişiklik yapılarak yeniden düzenlenmesine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b)

bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) fıkrası gereğince oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 11 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı yeri, günü ve saatinin belirlenmesi,

Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayıs ayı toplantısının 03/05/2021 pazartesi günü saat 17:00'da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 12: Beldemiz Kokaksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki araç trafiğinin Yıldız Kuyumcudan başlamak üzere Caddenin bitiş kısmına kadar tek yön olmasının görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) bendi "…Kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek…" gereğince; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca, yapılan işaretle oylama sonucunda, Beldemiz Kokaksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki araç trafiğinin Yıldız Kuyumcudan başlamak üzere Caddenin bitiş kısmına kadar tek yön olmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 13 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 02 NİSAN 2021 CUMA

 

Alim GENÇ                     Sefarettin ÇAĞLAR                Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                Meclis Katibi                          Meclis Katib

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.