2021 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

30 Kasım 2021 11:52 Saltukova Belediyesi 217

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/11/2021tarihinde başlayıp, 11/11/2021 tarihinde tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

      Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ceyhun BABALOĞLU’nun mazeret dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu. Üyelerin çoğunluğunun iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.

 MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

    2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna dört (3) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE – 5 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aralık ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 03/12/2021 cuma günü saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna dört (3) iş günü süre verilerek havale edildi.

        11 Kasım 2021perşembegünü saat 17:30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 11Kasım 2021Perşembe günü saat 17:30’da,Meclis Başkanı Alim GENÇ’in Başkanlığında, üyelerin çoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Toplantıya katılamayan üyelerden Hasan TİRYAKİOĞLU ile Sait BURUŞ’un mazeret dilekçeleri Meclisin bilgisine sunuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesine  kaldığı yerden devam edildi.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince,2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ;2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 62. maddesi gereğince ;

2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 8.000.000 TL.olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2022Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi  itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 8.000.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2022Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2022Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

2022Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

 

Alim GENÇ                     Sefarettin ÇAĞLAR                      Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                    Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.