2021 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

11 Haziran 2021 14:43 Saltukova Belediyesi 754

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda04/06/2021cumagünü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan Haziran Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİSBAŞKAN    : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

Toplantıya katılamayan Ceyhun BABALOĞLU’nun mazereti Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan yoklama sonucunda,üyelerinçoğunluğununtoplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

Önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu. Gündeme kaldığı yerden devam edildi.

MADDE -3: Dilekçe ile talep edilen NİP-67132044 PİN numaralı Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-67196332 PİN numaralı Revizyon Uygulama İmar Planı paftalarının görüşülmesi,

İdarenin isteği üzerine yüklenici firma Utem Planlama tarafından hazırlanan Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı (2.Etap) dosyası Belediye Meclisinin görüşüne sunuldu.

Belediye Meclisine sunulan NİP-67132044 PİN numaralı 2 adet 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftaları ve UİP-67196332 PİN numaralı 3 adet 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı paftaları 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE -4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, temmuz ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; temmuz ayı toplantısının 02/07/2021 Cumagünü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE -5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Haziran ayı toplantısında görüşülecek başka gündem konusu bulunmadığından toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 HAZİRAN 2021 CUMA

 

Alim GENÇ                          Sefarettin ÇAĞLAR                         Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                       Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

REVİZYON İMAR PLANI RAPORU

REVİZYON İMAR PLANI 2. ETAP PLANLAR

REVİZYON İMAR PLANI 2.ETAP PLANLAR

REVİZYON İMAR PLANI 2. ETAP PLANLAR

REVİZYON NAZIM İMAR PLANI 2. ETAP

REVİZYON NAZIM İMAR PLANI 2. ETAP

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.