2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI...

16 Temmuz 2020 11:46 Saltukova Belediyesi 343

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03/07/2020cuma günü saat 17:00’da başlayıp, 10/07/2020 tarihinde tamamlanan TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sait BURUŞ’un mazeretli toplantıya katılmamıştır. Ekseriyetin toplantıya iştiraki görüldüğünden toplantı açılmıştır.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

            Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

            Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmamıştır.

MADDE– 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, bir (1) yıl görev yapmak üzere iki (2) adet Encümen Üyesi seçimi,

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Encümen Üyeliğine bir (1) yıl görev yapmak üzere Osman TOPCUOĞLU ve  Hasan TİRYAKİOĞLU seçilmiştir.

MADDE- 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, bir (1) yılgörev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi  uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda,  Bütçe Komisyon Üye sayısının dört (4) kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

         Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi  uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından  dört (4) adet Bütçe Komisyon  Üyeliğine, 2021 yılı nisan ayı toplantısına kadar görev yapmak üzere; Cumhuriyet Halk Partisinden Sefarettin ÇAĞLAR ile Yılmaz ÇAKIROĞLU, Adalet Kalkınma Partisinden Ercan AKÇA, Milliyetçi Hareket Partisinden Ali KARAGÖL oy birliği ile seçilmiştir.

MADDE-5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in2019 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi, 

              5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU’nun Başkanlığında, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2019 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu okundu.

Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2019 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi  uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, sekiz (8) kabul ve bir (1) çekimser oyla oy çokluğu ile yeterli görülmüştür.

MADDE – 6 : Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak olan önlemler maliyet artışı yapacağından, Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesinin yeniden görüşülmesi,

            Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesinin görüşülmesi için Bütçe Komisyonuna dört (4) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE-7: T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından güncellenen karayolu projesi ve kamulaştırma koridoruna göre talep edilen imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

            (Çaycuma-Bartın) Ayrımı Hisarönü Zonguldak Yolunun (Km:0+000,00-3+391,83) arasındaki güzergah boyunca güncellenen karayolu projesi ve kamulaştırma sınırına ilaveten Karayolları Kurumunca daha önce Kamu Yararı Kararı alınan mevcut kamulaştırma sınırlarını da kapsayacak şekilde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünce talep edilen imar planı tadilatında Karayolları Kurumunca daha önce Kamu Yararı Kararı alınan kamulaştırma sınırında bulunan mevcut yolun güncellenen karayolu projesinde yeni yapılacak yol ile nasıl bağlantı sağlayacağı belirtilmemiş ve gönderilen mevcut kamulaştırma sınırları ile idaremizde bulunan mevcut kamulaştırma sınırları arasında farklılıklar bulunmaktadır.

            (Çaycuma-Bartın) Ayrımı Hisarönü Zonguldak Yolunun (Km:0+000,00-3+391,83) arasındaki karayolu projesi güzergahının Km:2+768 inde akıllı kavşak (yarım yonca kavşak) projelendirilmiştir. Yarım yonca şeklinde projelendirilen kavşak içinde mevcut yapılaşma bulunmakta ve bu sebeple 2017 yılında onaylanıp kesinleşen ilave revizyon imar planımızda bu alan kurumunuzun görüşleri doğrultusunda Ticaret-Konut (TİCK) ve Yerleşik konut alanı olarak planlanmıştır.  Planlanan bu alanda yapılaşma %50 seviyesindedir.  Yapılaşmamış %50 lik kısım da kalan taşınmazlar, imar planında Ticaret-Konut (TİCK) ve Yerleşik konut alanında olmasına rağmen yeni yapılacak karayolundan cephe aldıkları için kurumunuzun görüşü olmadan inşaat ruhsatı verilememektedir. Kurumunuzla yapılan sözlü görüşmeler neticesinde söz konusu bu taşınmazlara geçiş izni verilemeyeceği belirtilmiştir. Yarım yonca kavşak içinde bulunan mevcut binalardan birinin zemin katında ticari faaliyet  (market) yürütülmekte olup Güncellenen karayolu projesi hayata geçtiğinde yarım yonca kavşak içinde kalan bu binalara ve arsalara yol geçiş izni verilemeyeceğinden mağduriyetler ortaya çıkacaktır. Ayrıca karayolu projesi içinde yer alan imar parsellerinin cephe almasını sağlayan

yan yolun yine söz konusu bu kavşak içinde sonlandığı ve imar yollarımızla bağlantısının sağlanamadığı görülmektedir.

             Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde (Çaycuma-Bartın) Ayrımı Hisarönü Zonguldak Yolunun (Km:0+000,00-3+391,83) arasındaki güzergah boyunca güncellenen karayolu projesi ve kamulaştırma sınırına ilaveten Karayolları Kurumunca daha önce Kamu Yararı Kararı alınan mevcut kamulaştırma sınırlarını da kapsayacak şekilde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünce talep edilen imar planı tadilatının hazırlanması ve meclise sunulması Belediye Meclisimizce uygun görülmemiş olup karayolu projesi ve kamulaştırma sınırlarının Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünce tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 8 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince,  eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

             Bir sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 04/09/2020 Cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-9: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvellerinin görüşülmesi,

               2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi için dört (4)  iş günü süre vererek Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıya 10/07/2020 cuma günü saat 17:30’da görüşmek üzere ara verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Temmuz Ayı Meclis Toplantının 2. oturumunu yapmak üzere 10/07/2020 cuma saat 17:30’da toplandı.

            Üyelerin tümünün iştirakiyle toplantı açıldı. Kaldığı yerden devam edildi.

MADDE – 6 : Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak olan önlemler maliyet artışı yapacağından, Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesinin yeniden görüşülmesi,

            Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak olan önlemler maliyet artışı yapacağından, Belediye Gelir Tarifesinin 8. Maddesinde yer alan nikah salonu ücret tarifesi Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise rapor olarak sunulmuştur.

Dünyada halen etkisi devam etmekte olan covid-19 salgın hastalık sebebiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 24/06/2020 tarih ve 23635644-249-E.10116 numaralı Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler konulu yazısı gereği pandemiye karşı alınacak önlemler nedeniyle bütçe komisyonu tarafından maliyet artışları hesaplanmıştır.

Bu maliyetler göz önüne alınmak suretiyle covid-19 pandemi süresi ile sınırlı olmak üzere, alınacak olan tedbirler kaldırılıncaya kadar, gelir tarifesinin 8. Maddesinde belirtilen ücretlere 200,00 TL. eklenerek ücretlendirilmesine sekiz (8) kabul, iki (2) ret oyla çokluğu ile karar verildi.

MADDE-9: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvellerinin görüşülmesi,

              2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ekli cetveller 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE- 10 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

           Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

           Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır.10 TEMMUZ 2020CUMA

 

Alim GENÇ                        Osman TOPCUOĞLU                  Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                    Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.