2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI...

11 Şubat 2020 09:09 Saltukova Belediyesi 422

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 07/02/2020 cuma günü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

  MECLİS BAŞKANI :  Alim GENÇ 

     Bir Başkan ve dokuz üyenin iştirak ettiği görülen şubat ayı meclis toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis  Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE 3- 5393 Sayılı Kanunun 38. Maddesinin (b) bendi gereğince hazırlanan personelin performans değerlendirme kriterleri uygulama usul ve esasları hakkındaki metnin görüşülmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun, 38. Maddesinin (b) bendi gereğince hazırlanan personelin performans değerlendirme kriterleri uygulama usul ve esaslarıhakkındaki Yönetmelik  Belediye Kanunu’nun, 18/m maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE -4: Mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlar için kiralama talebinin görüşülmesi,

     Belediyemiz mülkiyetinde hizmet binaları dışında taşınmaz bulunmadığından, kiralığımızda bulunan alanlar da yeterli olmadığından, Belediye olarak daha iyi, kaliteli hizmet sunulması ayrıca,  belde halkının sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ait Beldemiz tapulaması 182 ada 1 sayılı parselde bulunan taşınmazların ekli krokide sarı renk ile belirtilmiş toplam 8.260.69 m2 açık alan ile mavi renk ile gösterilen toplam 114.85 m2 kapalı alan olmak üzere toplam8.375,54 m2’lik alanı portatif pazaryeri, aile çay bahçesi, otopark, tören alanı, park ve bahçe ile portatif kapalı alan olarak on (10) yıllığına kiralama talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verildi. 

MADDE -5:Belediyemiz mevcut Norm Kadroda boş bulunan 1 adet 9 dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 5 dereceli kadroya yükseltilmesinin görüşülmesi,

     Belediyemizde mevcut Norm Kadroda boş bulunan 1 adet 9 dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 5 dereceli kadroyayükseltilmesi gerektiğinden; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadrolarının Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE 6-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mart ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; mart ayı toplantısının 06/03/2020 cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7-Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri ve Vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

      Şubat ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 07 ŞUBAT  2020 CUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.