2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI...

07 Ocak 2020 11:23 Saltukova Belediyesi 426

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03/01/2020 cuma günü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan OCAK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

     Bir Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen ocak ayı Meclis Toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis  Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

G   Ü   N   D   E   M   :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

     Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerden Ceyhun BABALOĞLU’nun mazereti rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı görüldü. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

      Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE 3-5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince hazırlanan Belediyemiz Müdürlük ve Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyici metnin görüşülmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun, 18. Maddesinin (m) bendi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 Dayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanan Belediyemiz Müdürlük ve Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyiciekteki Yönetmelik  Belediye Kanunu’nun, 18/m maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, şubat ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; şubat ayı toplantısının 07şubat2020cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE5-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

        Meclis Üyeleri ve Vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

     Ocak ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 03 OCAK  2020 CUMA

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.