2020 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

08 Ekim 2020 09:03 Saltukova Belediyesi 411

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda02/10/2020cuma günü saat 17:30’da başlayıp,aynı gün tamamlanan Ekim Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

 Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ali KARAGÖL’ün mazeretli, toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

        Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

     Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem Maddeleri Meclise okundu ve görüşmelerine başlandı.

MADDE-3: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, yürürlükte olan Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname’ye ilave madde eklenmesinin görüşülmesi,

      Beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu korumasını, mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde karşılanması ve kurum içi kurallara uyulması amacıyla hukuki dayanaklara uygun olarak hazırlanarak 02 Aralık 2016 tarih ve 2016/42 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname'ye  Ek Madde 3- Yaya kaldırımlarını 1.60 cm.’den fazla işgal etmek yasaktır. Şeklinde ek maddenin ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE -4:  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Birimi oluşturulmasının görüşülmesi,

        İşyeri açma ve çalışma ruhsatları zabıta birimi tarafından verilmektedir. Ancak, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 42. Maddesi gereğince, Belediye Zabıta görevlilerine Zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemeyeceğinden, bunun için ayrı bir birim oluşturulması ve bu birimin başına personel görevlendirilmesi gerekmektedir.

Belediye Kanunun 48. Maddesi gereği, “birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin Kararıyla olur.” İbaresi gereğince; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Birimi oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Kasım ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Kasım ayı toplantısının 06/11/2020 Cuma günü saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

     Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

     Ekim Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 02 EKİM 2020 CUMA

 

Alim GENÇ                 Osman TOPCUOĞLU                         Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.