2020 MALİ YILI GELİR GİDER PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

20 Temmuz 2020 14:02 Saltukova Belediyesi 237

Belediye Meclisinin 03 Temmuz 2020 tarihli toplantısında komisyonumuza tevdi edilen 2020 yılı Gelir tarifesinin 8. Maddesi üzerine;

            Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 07/07/2020 tarih ve saat 16.30 de toplanmış ve üyeleri arasından Sefarettin ÇAĞLAR’nu komisyon başkanlığına, Ali KARAGÖL başkan vekilliğine Yılmaz ÇAKIROĞLU ve Ercan AKÇA ’unu da Üye olarak seçerek çalışmalarına başlamış ve 2020 mali yılı gelir tarifesinin 8. Maddesi üzerine görüşmelerini tamamlamış ve aşağıya çıkarılmıştır.

 

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2020 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 8. MADDESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜCRETE TABİ İŞLER: 2464 say. Kan. Mad. -97

 

          Belediye Kanunu’nda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler özel hükümlere tabidir.

 
 
 

Tarifede yer alan tutarlara Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.

 

Katma Değer Vergisi Oranına göre ayrıca tahsil edilir.

 

Yukarıda belirtilen hükümler aynı kalmak üzere aşağıdaki şekilde düzenleme yapılması uygun görülmüştür:

 

 

 

 

MADDE -8:

 

 

NİKÂH SALONU ÜCRETİ:

 

 

Nikâh salonu talebi belediyeye Zabıta Memurluğuna yapılarak en az bir hafta önceden ücreti ödenerek talep edilen gün ve saat için rezervasyon yapılır. Bu iş için belediye nikâh salonu kayıt defteri tutulur. Bu deftere müracaat sırasına göre talepler alınır. Talep edilen gün ve saat için başka müracaat var ise ilgilisine anında bildirilerek salon verilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ücret tarifesi:

 

 

a- Nikah ve eğlence için:  (saatler arası)

 

198,40 TL

  13.00-17.00 arası

 

308,63 TL

  18.00-23.00 arası     

 

 

 

 

 

b- Toplantılar için:   (saatler arası)

 

 

1- Siyasi parti toplantıları:

 

183,71 TL

09.00-12.00 arası 

 

367,42 TL

13.00-17.00 arası 

 

455,59 TL

18.00-23.00 arası 

 

 

 

 

 

2- Dernek ve vakıf toplantıları: (saatler arası)

 

51,43 TL

09.00-12.00 arası 

 

58,79 TL

13.00-17.00 arası 

 

95,53 TL

18.00-23.00 arası 

 

 

 

 

c- Tiyatro ve konserler için: (saatler arası)

 

132,28 TL

13.00-17.00 arası   

 

220,45 TL

18.00-23.00 arası   

 

 

 

 

 

Beldemiz dâhilindeki okulların düzenleyeceği tiyatro, devlet gezici tiyatroları, konser ve benzeri gibi müsamerelerden, askeri personel ve askere gideceklerin tertipleyecekleri eğlence ve organizasyonlardan ücret alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada halen etkisi devam etmekte olan covid-19 salgın hastalık sebebiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 24.06.2020 tarih ve 23635644-249-E.10116 numaralı Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler konulu yazısı gereği pandemiye karşı alınacak önlemler nedeniyle aşağıda belirtilen maliyet artışları hesaplanmıştır:

Dezenfektan: Hijyenik el temizliğinde kullanılan %70 alkol bazlı olmak üzere 1 litresi=80,00 TL.

Ateş Ölçme: Törenlere katılacak olanların girişlerde kontrolü için eleman görevlendirilmesi için 2 işçi personel için 3 saatlik fazla mesai ücreti:

Asgari ücret 2.943,00 TL. günlük ücret 98,10 TL. saat ücreti 13,08 TL. %50 artırım tutarı= 6,54 TL. saat başı fazla çalışma ücreti = 19,62 TL. dir.

Çalışan sayısı:  x  Fazla mesai saat ücreti:  x  fazla mesai süresi (saat)  = 

          2 kişi                      19,62 TL.                         3 saat                      = 117,72 TL.

Dezenfektan ücreti: 80,00 TL.

Personel gideri:      117,72 TL.

Toplam :                 197,72 TL. olmaktadır.

Bu maliyetler göz önüne alınmak suretiyle covid-19 pandemi süresi ile sınırlı olmak üzere, alınacak olan tedbirler kaldırılıncaya kadar, gelir tarifesinin 8. Maddesinde belirtilen ücretlere 200,00 TL. eklenerek ücretlendirilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 07.07.2020

 

Bütçe Komisyonu Başkanı                                               Bütçe Komisyonu Başkan Vekili

Sefarettin ÇAĞLAR                                                        Ali KARAGÖL

 

Üye                                                                                      Üye                                         

Yılmaz ÇAKIROĞLU                                                     Ercan AKÇA   

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.