2020 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

19 Kasım 2020 09:31 Saltukova Belediyesi 329

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 06/11/2020 tarihinde başlayıp, 13/11/2020 tarihinde tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,  

       Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.

MADDE – 3 :  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

       2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna dört (4) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aralık ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 04/12/2020 cuma günü saat 17:00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

13 Kasım 2020cumagünü saat 17:00’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 13 Kasım 2020cuma günü saat 17:00’da,Meclis Başkanı Alim GENÇ’in Başkanlığında, üyelerinçoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2021 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 6.900.000 TL.olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi  itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 6.900.000 TL. olarakkabulüne oy birliği ile karar verildi.

2021 Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2021 Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 13 KASIM 2020 CUMA

 

 

Alim GENÇ                               Osman TOPCUOĞLU                   Sefarettin ÇAĞLAR

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.