2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

08 Temmuz 2019 14:26 Saltukova Belediyesi 545

2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/07/2019cuma günü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan Temmuz Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

   Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sait BURUŞ’un mazeretli ve Ahmet İNAM’ın mazeretsiz toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

            Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanı tarafından gündeme bir adet yazılı önerge verildi.

Hakkari Yüksekova’da Uzman Çavuş olarak  görevini ifa ederken şehit düşen Şehitimiz Sacit Olcay KABAKLIOĞLU’nun annesi Yeter KABAKLIOĞLU’nun dilekçesine istinaden, oğlunun isminin izni alınmadan mandıraların bulunduğu caddeye verildiği, rıza olmadan verildiği için kaldırılmasını başka bir yere verilmesini talep etmektedir. Konunun gündeme alınarak görüşülmesini rica ederim.

Önerge okundu ve oy birliği ile gündeme alındı.

MADDE – 3 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesinin görüşülmesi,

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine oy birliği ile kabul edildi.

 MADDE – 4 :Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği ana tüzüğünün 37. maddesine istinaden Birlikten ayrılma talebinin görüşülmesi,

         Tarihi Kentler Birliği ana tüzüğünün 37. maddesine istinaden Birlik üyeliğinden ayrılma talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

         5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı Meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 06/09/2019Cuma günü saat 17:00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Şehit Sacit Olcay KABAKLIOĞLU Caddesi isminin değiştirilerek başka bir yere verilmesinin görüşülmesi,

     Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca,  Şehit Sacit Olcay KABAKLIOĞLU isminin kaldırılarak, Caddeye Süvari isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

         Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca,  Fatih isminin kaldırılarak, Caddeye Şehit Sacit Olcay KABAKLIOĞLU’nun isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 7 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

               Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

            Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 TEMMUZ 2019CUMA

 

   Alim GENÇ                         Osman TOPCUOĞLU                  Yılmaz ÇAKIROĞLU                      Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                           Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.