2019 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

07 Ekim 2019 15:21 Saltukova Belediyesi 497

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda04/10/2019cuma günü saat 17:00’da başlayıp,aynı gün tamamlanan Ekim Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.                                                             MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

 Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden SaitBURUŞ’un mazeretli, Ahmet İNAM, Hasan TİRYAKİOĞLU ve Ceyhun BABALOĞLU’nun mazeretsiz toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.                    Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem Maddeleri Meclise okundu ve görüşmelerine başlandı.

MADDE – 3 : Kamu İşveren Sendikası SODEM-SEN'e üye olunmasının görüşülmesi,

        Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR) de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN)’na Belediyemizce üye olunmasına;Yıllık üye aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemiz İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankası'na bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen Sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine oy birliğiile karar verildi.

 

MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Ekim ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Kasım ayı toplantısının 01/11/2019 Cuma günü saat 17:00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

     Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

  Ekim Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 EKİM 2019 CUMA

 

Alim GENÇ   Osman TOPCUOĞLU      Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı       Meclis Katibi                  Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.