2019-2024 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Yapıldı...

11 Nisan 2019 08:56 Saltukova Belediyesi 1415

2019-2024 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Yapıldı...

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 09/04/2019 cuma günü saat 16:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan NİSAN Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümü toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

           Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

            Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmamıştır.

MADDE -3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi,

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 1. Başkan Vekilliğine iki (2) yıl görev yapmak üzere Hasan TİRYAKİOĞLU seçilmiştir.             

         Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 2. Başkan Vekilliğine iki (2) yıl görev yapmak üzere Sefarettin ÇAĞLAR seçilmiştir.

 MADDE– 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, iki (2) yıl görev  yapmak üzere 2 (iki) adet Asil ve 2 (iki) adet Yedek Meclis Katibi seçimi,

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 2 adet Asil  Meclis Katip Üyeliğine iki (2) yıl görev yapmak üzere Osman TOPCUOĞLU ve Yılmaz ÇAKIROĞLU seçilmiştir.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet  Yedek Meclis Katip Üyeliğine iki (2) yıl görev yapmak üzere Hasan TİRYAKİOĞLU ve Sefarettin ÇAĞLAR seçilmiştir.

MADDE– 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince,  bir (1) yıl görev yapmak üzere iki (2) adet Encümen Üyesi seçimi,

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Encümen Üyeliğine bir (1) yıl görev yapmak üzere Sefarettin ÇAĞLAR ve Yılmaz ÇAKIROĞLU seçilmiştir.

MADDE- 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, bir (1) yıl görev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince,  Bütçe Komisyon Üye sayısının 4 kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

         Yapılan oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından  dört (4) adet Bütçe Komisyon  Üyeliğine bir (1) yıl görev yapmak üzere; Cumhuriyet Halk Partisinden Hasan TİRYAKİOĞLU ile Sefarettin ÇAĞLAR , Adalet Kalkınma Partisinden Sait BURUŞ, Milliyetçi Hareket Partisinden Ali KARAGÖL oy birliği ile seçilmiştir.

MADDE- 7 : Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek  üye seçimi,

          Yapılan  oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy çokluğu ile Sefarettin ÇAĞLAR seçilmiştir.

         Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe oy çokluğu ile Osman TOPÇUOĞLU seçilmiştir.

MADDE- 8: Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) adet asil ve 1 (bir) adet yedek  üye seçimi,

         Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne  iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy çokluğu ile Yılmaz ÇAKIROĞLU seçilmiştir.

        Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne  iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe oy çokluğu ile Sefarettin ÇAĞLAR seçilmiştir.

MADDE – 9 : Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek  üye seçimi,

          Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne  iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy çokluğu ile Sefarettin ÇAĞLAR seçilmiştir.

        Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne  iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe oy çokluğu ile Yılmaz ÇAKIROĞLU seçilmiştir.

MADDE-10: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye  Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in  2018 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi, 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU’nun Başkanlığında, Belediye Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in 2018 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu okundu ve Faaliyet Raporu oy çokluğu ile yetersiz görüldü.

MADDE – 11 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

 

       Bir sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayıs ayı toplantısının 03/05/2019 Cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

  MADDE- 12 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

       Dilek ve temenniler konusunda söz verilmiştir.

       Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 09 NİSAN 2019 SALI

 

 

Alim GENÇ                                  Osman TOPCUOĞLU                  Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                              Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.