2019 - KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

12 Kasım 2019 16:14 Saltukova Belediyesi 499

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 01/11/2019 Cuma günü saat 17:00’da başlayıp, 11/11/2019 pazartesi günü tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

 Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sait BURUŞ’un mazeretli Yurtdışında olması nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Kardeş Belediye olunmasının görüşülmesi,        

   5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin p fıkrası uyarınca; Beldemizin gelişmesine katkıda bulunulması, Sosyal-Kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç-gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması, bilgi alışverişinde bulunulması için Eskişehir İli Odunpazarı İlçe Belediyesi ile Kardeş Belediye olunmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aralık ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

          5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 06/12/2019 cuma günü saat 17:00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

         11 Kasım 2019 pazartesi günü saat 17:00’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 11 Kasım 2019 pazartesi günü saat 17:00’da, Meclis Başkanı Alim GENÇ’in Başkanlığında, üyelerin çoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

MADDE – 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince,2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

        2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2020 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 6.100.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi  itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 6.100.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2020 Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2020 Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

       Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 11 KASIM 2019 PAZARTESİ

 

Alim GENÇ                     Osman TOPCUOĞLU                   Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.